Къде, какво и за колко? Сравнихме и покупките за училище

2012. September 17.

Вашата помощ отново беше неоценима за определяне на разходите и навиците при пазаруване преди началото на училище. Тук публикуваме някои от важните резултати, в сравнение с отговорите Ви от миналата 2011 година.

Отговорилите по-често оставят покупките си за последния момент отколкото преди година (70% при 52% през 2011), и все пак повечето гледат позитивно на настъпващия учебен сезон (59%), една четвърт изпитват неприязън, а 17% не се занимават особено с тази тема.

Що се отнася до въпроса за цена/качество, при учебниците и книгите забелязваме спад спрямо миналата година в стремежа към качество за сметка на цената: с 22% са намаляли тези, за които качеството е водещият критерий, а с 13% повече споменават, че ще се водят по цената. При дрехите, чантите, спортните принадлежности качеството запазва значението си при 3/4 от отговорилите, без разлика от предната година.

Колко ще са разноските?

За очакваните разходи участниците са на мнение, че началото на училище средно ще им излезе 210 Лв, което говори за слаб спад от предходната година (225 лв).

Откъде се информирате

Отговорите Ви отразяват и засиления стремеж към търсене на информация преди покупките в интернет, 73% посочват този източник като основен, като се забелязва също и връзка, че които се информират оттам, смятат също и да пазаруват от къщи.

Информация преди покупките

Най-много отговорили уреждат покупките си както от интернет, така и от обикновен магазин, и само 17% са готови да свършат всичко онлайн. Забележително е, че общо две трети от запитаните споделят, че електронните магазини са им от помощ при пазаруването за учебния сезон.

Най-много участници (43%) споделят, че покупките им са свързани с оборудването на едно дете, 14% ще имат разходи за две деца, а също значителна част подготвят единствено себе си (42%).

Благодарим отново на всички участници и им пожелаваме успешен старт за новата учебна година!