Сравнителното проучване сочи любопитни разлики

2013. September 16.

Изследването тази година беше в края на ваканционния период, с цел да бъде получена по-реална картина на действително направените покупки. Вижте резултатите в резюме по-долу.

У нас и в Румъния върви предимно електрониката

Начело на листата с популярни продукти очаквано са учебниците, тетрадките и средствата за писане, но 25% от отговорилите у нас отбелязват също лаптоп, нетбук или мобилен телефон като планирани покупки. Резултатите в България и Унгария са подобни, единствено с разлики в подредбата. В Румъния обаче сравнително повече респонденти споменават техническите стоки.

Нараства значението на справката по интернет преди покупка

От българите 73% отговарят, че се информират по Интернет, докато в Румъния тази група е 63%. Сред унгарците само 53% са потърсилите онлайн сравнение на цени и продукти.

Повече от половината българи са пазарували също и по Интернет

При 22% от участниците в анкетата срещаме отговора, че освен по интернет също са пазарували и лично в магазин. Забележителен е резултатът в България по отношение на онлайн покупките – групата на пазаруващите изключително онлайн е нарастнала на 35%, спрямо 17% през миналата година.

В Румъния пазарувалите и онлайн и също лично са близо половината отговорили, но само една пета заявяват че разчитат единствено на Интернет асортимента. В Унгария от миналата година досега също са се увеличили пазаруващите единствено онлайн, но там само 8% посочват този отговор, докато потърсилите както онлайн така и обикновен магазин са 21%.

Средния разход за покупките е нарастнал и в трите страни

Средно изчислено, в страната ни разходите преди учебния срок се очаква да бъдат 220 лв за един учащ, с 10 лв повече от миналата година. Най-голямата част отговорили посочват именно интервала 100-200 лв като предполагаеми разноски за един ученик.
В Унгария приравнената стойност за началото на срока е 194 Лв, спрямо 175 Лв за миналата година. Румънците пък сега очакват 157 Лв, докато за 2012 са посочили 142 Лв съответно.

Колкото по-късно, толкова по-евтино

Общо наблюдение е, че отлагащите покупките за накрая значително по-малко се интересуват от възможностите за онлайн шопинг, отколкото предвидливите, пазаруващи още през лятото. Късно пазаруващите също и планират по-малки суми за тази цел от останалите.

Съветите на педагозите малко се чуват

Докато в Румъния и Унгария главно учителите имат влияние за избора на определени учебни материали, и едва тогава следват предпочитанията на децата, у нас сме склонни повече да угаждаме на желанията на малките. Най-незначителни при вземане на решение в България са експертните мнения, тиражирани по медиите. И в трите страни като по-важен от медийния канал е посочен опитът от потребители, споделен и достъпен в Интернет.